IMG-9258

Skakkelaks og Skakkeaure

  • Skakkelaks i bitar
  • Oppskoren Skakkelaks
  • Skakkeaure i bitar
  • Oppskoren Skakkeaure
  • Speka Skakkelaks
    Sjå bestilling for prisar

 

Me er stolte og glade over at Skakkeauren blei valgt ut som ein av finalistane til Det norske måltid 2018.

Følg med på finalen 11. januar 2019.

 

DNM_Finalist2018_Logo_Gull

Screen Shot 05-25-16 at 01.27 PM