Screen Shot 09-05-16 at 10.24 AM

Roy Martin Øyjord – ein aktiv og glad laks…

Født 12. juni 1963, og har budd på Mæland i Etne i all mi levetid. Gift med Sonja Frafjord som eg har borna Marius og Aslaug med. Er også far til Vidar og Camilla frå eit tidligare forhold.

Eg har alltid vore ein utolmodig, kreativ og engasjert person. Ein typisk leiar. Tek alltid initiativ for ting eg er med på. Starta tidleg som bedriftseigar og har fortsatt med det. Driv i dag fleire bedrifter som gjer det godt.

Stor interesse for mat
Det å laga mat og matprodukt, har eg alltid hatt stor interessa for. Det kjem nok frå at mor mi var kokk og likte å laga mat på den gamle, gode og tradisjonelle måten. Kjøpte heile griser og lam, og laga alt frå botn av. Far min var jeger og kom heim med vilt som ho måtte foredla og laga mat av. Detta hadde eg stor interessa i og var alltid tilstades og med på det arbeidet.

Far min hadde og eit gammalt røykeri som han røyka makrell og sild i, og ein og annan vill-laks frå fiskerar som fiska i Etne-elva. Detta var eg med på frå eg var liten gut, heilt til eg ein dag bygde om røykehuset til leikehytta. Då var ikkje far min heilt fornøgd neste gong han skulle røyka fisk…

Ivrig jeger og laksefiskar
Når eg sjølv vart vaksen og bygde meg hus, der røykehuset til min far stod, vart det slutt på røyking nokre år. Men interessa mi var der fortsatt, og det gjekk ikkje mange år før eg starta med foredling av viltkjøt til privat bruk og for kameratar som jakta. Eg er sjølv ein ivrig jeger og laksefiskar.

Dei første åra eg sjølv røykte kjøt, pølser og laks, lånte eg røykehuset til min gode nabo Nils Traa, før eg bygde mitt fyrste røykehus sjølv i 2001.

Etterkvart kjøpte eg oppdrettslaks for å røyka og eksperimentera. Har prøvd mange forskjellige oppskrifter og måtar å røyka på. Men etter kvart fant eg ut min måte å gjera det på. Det er stor forskjell på å røyka vinterslakta laks og sommarslakta, og vær og vind spelar meir inn enn ein skulle tru. Det er mange måtar å røyka mat på, men det viktigaste er at ein kan vera fleksibel og kunne ha evne til å tilpassa seg høg og låg luftfuktigheit og høg- og lågtrykk.

Konjakk-marinert
Skakkelaks såg fyrst dagens lys då Nicolas Mahé De Berdouaré lanserte Erling Skakkekonjakk i Etne i 2006. Den laga han som ei hyllest til sine forfedre, Erling Skakke Ormson, norsk riksstyrar og formyndar for sonen Magnus som seks år gamal vart krona til Noregs konge i 1162 på Stødle i Etne.

Då fekk eg ideen om å marinera laks i Erling Skakke konjakk. Før den tid marinerte eg laksen i Larsen konjakk. Produksjonen på den tida var stort sett til eige bruk og vener og familie.

At Skakkelaksen er blitt ein suksess er ikkje tvil, frå å selja 2000 kg i 2012 til 20.000 kg i 2016 er langt over det ein kunne forventa.

Håpar alle måltid med Skakkelaks blir heilt konge:)

Signatur

Skakkelaks steg for steg:

  • Råvarene til Skakkelaksen kjem frå Bømlafjorden, er slakta på Bremnes Seashore, som er kjent for høg kvalitet og gode råvarer. Bremnes Seashore foredlar óg Salmalaks. Det er same råvarene Skakkelaks blir laga av.
  • Kvar lakseside som skal bli til Skakkelaks blir massert for hand med Erling Skakkekonjakk, salt og sukker. Den blir liggande i marinaden i ca. 48 timar i ein bestemt temperatur.
  • Etter marineringsprosessen blir den skylt og tørka, før den blir plassert på rister og sett til tørking.
  • Når den er ferdig tørka, blir Skakkelaksen lettrøykt i oreved, fersk einer og bøkespon nokre timar, før den igjen blir sett til kvile og tørking. Etter ca. eit døgn blir den på ny røykt litt med kun fersk einer, og deretter tørka og modna. Før den blir pakka og er klar for butikkane.

Heile prosessen er svært vêravhengig. Høgtrykk, lågtrykk, høg fuktighet, låg fuktighet, vindstille, masse vind, sommar, vinter osv. Uansett må ein følgja med og kunna snu om på tider og døgn, for å få fram det beste resultatet. Eksempelvis røyker me alltid Skakkelaksen med dei ytterste skudda på eineren. Det gir den ferskaste og beste aromaen du kan få ut av einer. Du får eit preg av vill natur og sødme i smaken.

IMG_9631Tre element som er viktige kjenneteikn på ein god røykelaks:

 1. Den skal ha ein jamn og god farge frå ytterst til innerst i kjøtet.
 2. Den skal ha ei fyldig, men ikkje dominerande smak av verken røyk, salt eller fisk. Smaken skal koma litt etter at du har fått den på tunga, og så skal den ha ein lang og god ettersmak.
 3. Konsistensen skal vera lik ytterst til innerst i kjøtet. Konsistensen skal vera saftig men tørr. Og ikkje minst skal den vera mør i kjøtet.

Skakkelaksen blir berre solgt i éin variant. Uoppskoren i pakkar frå 300 til 500 gram. Haldbarheita frå produksjon er 40 dagar.
Dette var litt om produktet Skakkelaks. Eg kan med handa på hjartet garantera dykk eit produkt med svært god kvalitet.
Rett og slett heilt konge!

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 05-25-16 at 01.27 PM